GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 21:KỸ THUẬT TRANG TRÍ CẮM HOA (NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP)

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 21: KỸ THUẬT TRANG TRÍ CẮM HOA
NGÀNH: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP
Ban hành kèm theo Quyết định số:340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Từ khóa: #Kỹ thuật chế biến món ăn

43 p gv20210007 16/10/2021 106 0