• Ebook Cơ sở điện học - điện tử: Phần 1

  Ebook Cơ sở điện học - điện tử: Phần 1

  Tài liệu "Cơ sở điện học điện tử" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điện học cơ bản; Từ học; Điện từ học; Điện động học; Điện giải - pin và acquy;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   110 p bci 20/05/2023 11 0

 • Ebook Cơ sở điện học - điện tử: Phần 2

  Ebook Cơ sở điện học - điện tử: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở điện học điện tử" tiếp tục trình các nội dung chính sau: Điện tử ứng dụng; Mạch dao động; Truyền dữ liệu ; Mạch tích hợp và môi trường lưu trữ dữ liệu; Đèn điện tử; Nguyên lý cơ bản về kỹ thuật số; Công nghệ không dây. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   119 p bci 20/05/2023 14 0

 • Ebook Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai)" trình bày các nội dung: Giải tích vectơ, những định luật cơ bản của trường điện từ, trường điện tĩnh, một số phương pháp giải toán trường điện tĩnh, trường điện dừng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p bci 20/05/2023 13 0

 • Ebook Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Bài tập trường điện từ (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bài tập trường điện từ" trình bày các nội dung: Trường từ dừng, trường điện từ biến thiên, bức xạ điện từ, ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p bci 20/05/2023 13 0

 • Ebook Comsol - Nền tảng và ứng dụng trong mô phỏng số: Phần 1

  Ebook Comsol - Nền tảng và ứng dụng trong mô phỏng số: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Comsol - Nền tảng và ứng dụng trong mô phỏng số" trình bày các nội dung: Giới thiệu về Comsol, sự hỗ trợ các công cụ vẽ trong Comsol, mô hình hóa và các phương trình toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p bci 20/05/2023 13 0

 • Ebook Comsol - Nền tảng và ứng dụng trong mô phỏng số: Phần 2

  Ebook Comsol - Nền tảng và ứng dụng trong mô phỏng số: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Comsol - Nền tảng và ứng dụng trong mô phỏng số" trình bày các nội dung: Phân lưới trong Comsol; giải các mô hình toán học; sự hiển thị kết quả, các mô hình ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   223 p bci 20/05/2023 16 0

 • Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật (Giáo trình dành cho sinh viên các ngành Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí ô tô - Kỹ thuật): Phần 2

  Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật (Giáo trình dành cho sinh viên các ngành Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí ô tô - Kỹ thuật): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Hình họa vẽ kỹ thuật" trình bày các nội dung: Hình chiếu trục đo, vẽ quy ước ren và các mối ghép, vẽ quy ước ren và lò xo, dung sai lắp ghép và độ nhám bề mặt, bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p bci 20/05/2023 16 0

 • Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật (Giáo trình dành cho sinh viên các ngành Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí ô tô - Kỹ thuật): Phần 1

  Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật (Giáo trình dành cho sinh viên các ngành Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí ô tô - Kỹ thuật): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hình họa vẽ kỹ thuật" trình bày các nội dung: Đại cương về môn học hình họa - Vẽ kỹ thuật, những tiêu chuẩn về cách trình bày bản vẽ kỹ thuật, vẽ hình học, hình học họa hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p bci 20/05/2023 26 0

 • Giáo trình Tổ chức sản xuất cơ khí (In lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Tổ chức sản xuất cơ khí (In lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Giáo trình Tổ chức sản xuất cơ khí " trình bày các nội dung: Tổ chức kho chứa, tổ chức vận chuyển, tổ chức cung cấp năng lượng; tổ chức sản xuất trong các phân xưởng đúc, tổ chức sản xuất trong các phân xưởng rèn rập, tổ chức sản xuất trong các phân xưởng cơ khí, tổ chức sản xuất trong các...

   113 p bci 20/05/2023 29 0

 • Giáo trình Tổ chức sản xuất cơ khí (In lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Tổ chức sản xuất cơ khí (In lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tổ chức sản xuất cơ khí" trình bày các nội dung: Đối tượng và nhiệm vụ của môn học "Tổ chức sản xuất cơ khí"; quá trình sản xuất và tổ chức quá trình sản xuất cơ khí; tổ chức sản xuất theo thời gian; tổ chức sản xuất theo không gian; tổ chức sản xuất theo dây truyền; tổ chức chuẩn bị kỹ thuật trong sản xuất;...

   141 p bci 20/05/2023 45 0

 • Giáo trình Điện tử công suất - Bộ biến đổi (Lý thuyết - Bài tập): Phần 1

  Giáo trình Điện tử công suất - Bộ biến đổi (Lý thuyết - Bài tập): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Điện tử công suất - Bộ biến đổi (Lý thuyết - Bài tập)" trình bày các nội dung: Bộ biến đổi DC - DC; bài tập bộ biến đổi DC - DC; mạch chỉnh lưu nâng cao, bài tập mạch chỉnh lưu AC- DC, mô đun điều khiển công suất PWM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p bci 20/05/2023 20 0

 • Giáo trình Điện tử công suất - Bộ biến đổi (Lý thuyết - Bài tập): Phần 2

  Giáo trình Điện tử công suất - Bộ biến đổi (Lý thuyết - Bài tập): Phần 2

  Nố tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Điện tử công suất - Bộ biến đổi (Lý thuyết - Bài tập)" trình bày các nội dung: Bộ biến đổi DC-AC, bài tập bộ biến đổi DC-AC, bộ biến đổi AC-AC, bài tập bộ biến đổi AC-AC, bộ biến đổi đa bậc, bài tập bộ kiến đổi đa bậc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   235 p bci 20/05/2023 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số