GIÁO TRÌNH MĐ 18 – PHA CHẾ ĐỒ UỐNG(NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP)

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: MĐ 18 – PHA CHẾ ĐỒ UỐNG
NGÀNH: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

Ban hành kèm theo Quyết định số: 340/QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Từ khóa: #Kỹ thuật chế biến món ăn

107 p gv20210007 16/10/2021 99 0