GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 10: DUNG SAI LẮP GHÉP VÀ ĐO LƯỜNG KỸ THUẬT (NGÀNH: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP)

Giáo trình lưu hành nội bộ ban hành theo Quyết định số 340/QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanhthiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm