GIÁO TRÌNH MH12 AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (NGÀNH CHÊ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

UBND TỈNH BẮC NINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH

GIÁO TRÌNH AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo QĐ 340/QĐ- CĐCN ngày 15/11/2019)
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Khoa Công nghệ Cơ
khí -Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninhkhông sử dụng và không cho phép bất
kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh.
Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác đều
phải được sự đồng ý bằng văn bản của trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

71 p gv20210007 15/10/2021 118 0