GIÁO TRÌNH MH11: KỸ THUẬT ĐIỆN (NGÀNH CHÊ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)


GIÁO TRÌNHKỸ THUẬT ĐIỆN

(Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo QĐ 340/QĐ- CĐCN ngày 15/11/2019)
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Khoa Công nghệ
Cơ khí -Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Khoa Công nghệ Cơ khí -Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninhkhông sử dụng

và không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục
đích kinh doanh.
Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác đều
phải được sự đồng ý bằng văn bản của Khoa Công nghệ Cơ khí -Trường Cao đẳng
Công nghiệp Bắc Ninh.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

222 p gv20210007 15/10/2021 129 0