GIÁO TRÌNH MH08: VẬT LIỆU CƠ KHÍ (CHUYÊN NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU CƠ KHÍ(Bàn hành nội bộ)Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Khoa Công nghệCơ khí -Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc NinhKhoa Công nghệ Cơ khí -Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninhkhông sửdụng và không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình nàyvới mục đích kinh doanh.Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khácđều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Khoa Công nghệ Cơ khí -Trường Caođẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

197 p gv20210007 15/10/2021 103 0