GIÁO TRÌNH MH07: VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ (NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)


GIÁO TRÌNH VẼ KỸ THUẬT
(Lưu hành nội bộ)

Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập cho học sinh - sinh viên và tài liệu
cho giáo viên khi giảng dạy. Khoa Công nghệ Cơ khí – trường Cao đẳng Công
nghiệp Bắc Ninh đã biên soạn bộ giáo trình “VẼ KỸ THUẬT”. Đây là môn
học kỹ thuật cơ sở trong chương trình đào tạo nghề Cơ khí - Trình độ Cao đẳng,
Trung cấp.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

168 p gv20210007 15/10/2021 112 0