GIÁO TRÌNH MH 21: MÁY CÔNG CỤ (NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH MÁY CÔNG CỤ
Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo Quyết định số 340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Trường Cao
đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninhkhông sử dụng và không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh.
Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác
đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

95 p gv20210007 15/10/2021 104 0