GIÁO TRÌNH MĐ 33: GIA CÔNG PHAY CNC (NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH GIA CÔNG PHAY CNCTài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo Quyết định số 340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019TUYÊN BỐ BẢN QUYỀNGiáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh không sử dụng và không cho phép bất kỳ cánhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh.Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác đều phải được sựđồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

75 p gv20210007 15/10/2021 215 0