GIÁO TRÌNH MĐ 32: GIA CÔNG TIỆN CNC (NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH GIA CÔNG TIỆN CNC
Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo Quyết định số 340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh không sử dụng và không cho phép bất kỳ
cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh.
Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác đều phải được
sự đồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

85 p gv20210007 15/10/2021 201 0