GIÁO TRÌNH MĐ 29: TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC KHÍ NÉN (NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC KHÍ NÉN
Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo Quyết định số 340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

126 p gv20210007 15/10/2021 85 0