GIÁO TRÌNH MĐ 22: HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT (NGÀNH CHẾ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG SẢN XUẤTLINH HOẠT (MPS&FMS)
Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo Quyết định số 340 /QĐ-CĐCN ngày 15 tháng 11 năm 2019
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Trường Cao
đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh không sử dụng và không cho phép
bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh.
Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác
đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc
Ninh.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

133 p gv20210007 15/10/2021 195 1