GIÁO TRÌNH MĐ 15: THỰC HÀNH HÀN (NGÀNH CHÊ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)


GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÀN
(Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo QĐ 340/QĐ- CĐCN ngày 15/11/2019)
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Khoa Công nghệ Cơ khí Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh không sử dụng và không cho phép bất kỳ cá
nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh doanh.
Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác đều phải được
sự đồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

61 p gv20210007 15/10/2021 111 0