GIÁO TRÌNH MĐ 14: SỬ DỤNG DỤNG CỤ CẦM TAY (NGÀNH CHÊ TẠO MÁY - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG)


GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG DỤNG CỤ CẦM TAY

(Tài liệu lưu hành nội bộ ban hành theo QĐ 340/QĐ- CĐCN ngày 15/11/2019)
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Giáo trình này sử dụng làm tài liệu giảng dạy nội bộ trong Khoa Công
nghệ Cơ khí - Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh
Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninhkhông sử dụng và không cho
phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng giáo trình này với mục đích kinh
doanh.
Mọi trích dẫn, sử dụng giáo trình này với mục đích khác hay ở nơi khác
đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc
Ninh.

Từ khóa: #Công nghệ chế tạo máy

111 p gv20210007 15/10/2021 174 0